Användarvillkor

Nedan ser du användarvillkor för webbplatsen. För frågor ber vi dig kontakta Svenska Handbollslandslaget AB via mail på [email protected]

1. Allmänt

Dessa användarvillkor (nedan ”Användarvillkoren”) gäller för denna webbplats (www.handbollslandslaget.se) som innehas av Svenska Handbollslandslaget AB Box 11016, 100 61 Stockholm, organisationsnummer 556768-4906 (”Handbollslandslaget”).

Genom att gå in på Handbollslandslagets webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren Användarvillkoren samt vår Integritetspolicy. Om du inte godkänner dessa användarvillkor bör du inte använda denna webbplats. För användare som köper biljetter, registrerar sig för ackreditering eller intresseanmälan för landskamper och mästerskap gäller förutom Användarvillkoren även villkoren för vår integritetspolicy.

Användare förbinder sig även att inte kränka svensk lag vid användandet av webbplatsen.

2. Ansvarsbegränsning

Informationen på Handbollslandslagets webbplats härrör från källor som Handbollslandslaget bedömer vara tillförlitliga. Handbollslandslaget eller tredje part garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. Handbollslandslagets garanterar inte att webbplatsen eller de Internettjänster som tillhandahålls via hemsidan fungerar utan avbrott eller störningar.

Användning av informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. Handbollslandslagets ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen.

3. Ändring av webbplats och användarvillkor

För att förbättra din användning av denna webbplats kan Handbollslandslaget komma att göra ändringar.

Handbollslandslaget förbehåller sig rätten att, utan föregående upplysning, göra de förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagande av information på webbplatsen som Handbollslandslaget anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Handbollslandslaget rätten att göra ändringar i dessa Användarvillkor. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen efter att sådana ändringar har publicerats accepterar du ändringarna.

4. Upphovsrätt och varumärken

Handbollslandslaget – eller en tredje part, som gjort särskilt förbehåll härom – behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges.

Varumärken, logotyper och andra kännetecken som förekommer på webbplatsen får dock inte reproduceras, publiceras, distribueras eller användas på annat sätt utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.

5. Innehåll skapat av webbplatsanvändare

Handbollslandslaget kan komma att tillhandahålla möjligheten för användare av webbplatsen att själv skicka in innehåll och information på webbplatsen.

Genom att ladda upp, publicera eller på annat sätt skapa innehåll på webbplatsen medverkar du till att skapa innehåll på webbplatsen för vilket du bär fullt ut eget ansvar och som du som användare kan komma att ställas till svars för. Innefattar informationen du skickar in dina personuppgifter kommer du att behöva läsa och godkänna vår integritetspolicy.

6. Länkning

Om Handbollslandslaget tillhandahåller länkar till tredje parts webbplats, innebär en sådan länk inte en rekommendation eller en garanti från Handbollslandslagets sida beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens risk och Handbollslandslaget är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats. Handbollslandslaget har inte kontrollerat sanningen, riktigheten, skäligheten, trovärdigheten eller fullständigheten beträffande innehållet på en sådan webbplats.

Eftersom Handbollslandslaget inte heller ansvarar för hantering och sekretess av din personliga information på dessa sidor rekommenderar Handbollslandslaget dig att läsa de villkor som är tillämpliga för användningen av webbplatsen i fråga.

7. Användning och hantering av cookies

Handbollslandslaget kan komma att använd sig av ”cookies” för att underlätta användningen och utnyttjandet av Handbollslandslagets webbplats.

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara på en webbplatsbesökares hårddisk. Cookien hjälper till att känna igen vilken typ av innehåll och vilka sidor som besökts på vår webbplats. Information som sparas med hjälp av en cookie kan röra hur en webbplatsanvändare utnyttjat webbplatsen, vilken typ av webbläsare webbanvändaren använder och vilka webbsidor användaren har besökt. Cookien möjliggör för Handbollslandslaget att förbättra ditt besök på Handbollslandslagets webbplats.

En permanent cookie ligger kvar på användarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessionscookien försvinner när användaren stänger sin webbläsare. Handbollslandslaget kan komma att använda sig av både permanenta cookies och session cookies. Handbollslandslaget kan även använda sig av tredje parts cookies.

Om användaren inte vill tillåta cookies kan användaren välja att ändra inställningarna i användarens webbläsare så att cookies inte accepteras. Om användare inte accepterar cookies kan detta påverka webbplatsens funktionalitet.

8.  Tillämplig lag

Webbplatsen och dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av webbplatsen och dessa Användarvillkor ska uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.

Visa fler