Nyheter

Övrigt / 23 februari 2018

Kammarrätten ger SHLAB rätt

Kammarrätten har ändrat förvaltningsrättens dom och gett Svenska Handbollslandslaget AB rätt gentemot Skatteverket i en fråga gällande arrangörsskapet av VM i handboll för herrar 2011. Därmed är en mycket långlivad skattetvist löst.

• • •

Bakgrunden till tvisten, där Skatteverket genom upptaxering och skattetillägg krävde över tre miljoner kronor från Svenska Handbollslandslaget AB (SHLAB), gäller VM 2011. Svenska Handbollförbundet (SHF) tilldelades arrangörsskapet och fick i samband med det ett bidrag av Internationella Handbollförbundet (IHF) på 1 200 000 schweizerfranc.
För att inte ta resurser från den dagliga verksamheten lät förbundet ett helägt dotterbolag, som i dag heter Svenska Handbollslandslaget AB, ansvara för det praktiska arrangemanget mot att SHLAB fick rätt till sponsor- och biljettintäkter.
Skatteverket har ansett att bidraget från IHF till SHF borde tas upp till beskattning i SHLAB, medan SHLAB ansett att bidraget hela tiden varit SHF:s i egenskap av avtalspart, nationsförbund och officiell arrangör.
Förvaltningsrätten gav förra året Skatteverket rätt, en dom som överklagades av SHLAB och som nu alltså Kammarrätten har ändrat. SHLAB beviljas också ersättning för kostnader i förvaltningsrätten och kammarrätten med totalt 135 000 kronor.
– Det är mycket tillfredsställande att kammarrättens dom utfallit till Svenska Handbollslandslaget AB:s fördel. Svensk Handboll försöker alltid vara transparent och handla på ett korrekt sätt och det visar kammarrättens dom att vi har gjort, säger Fredrik Rapp, ordförande i Svenska Handbollförbundet.
Stefan Lövgren, vd för Svenska Handbollslandslaget AB, känner en lättnad efter domen och den process som varit.
– Vi har hela tiden varit övertygade om att vi har hanterat det här riktigt och gjort rätt för oss på alla sätt, vilket nu kammarrätten fastslår. Det känns givetvis oerhört skönt, säger han.
Kammarrätten skriver i sin dom att de funnit att [SHLAB] har arrangerat VM i handboll 2011 på SHF:s uppdrag men att detta inte innebär att bolaget även ska anses vara arrangör av mästerskapet i förhållande till IHF. Kammarrätten har vid sin bedömning bland annat beaktat att det av IHF:s stadgar framgår att IHF endast kan sluta avtal med ett medlemsförbund och att bidraget från IHF har utbetalats till och intäktsförts hos SHF. Kammarrättens slutsats är att varken de av Skatteverket åberopade omständigheterna eller utredningen i målen i övrigt ger stöd för att bolaget har inträtt som avtalspart i förhållande till IHF. Skatteverket har därmed inte gjort sannolikt att rättsförhållandena är sådana att bolaget ska beskattas för det bidrag som utbetalats från IHF till SHF. Utgången innebär även att Skatteverkets beslut om skattetillägg upphävs.
Länk till domen
Text: Daniel Vandor
Foto: Bildbyrån