Nyheter

VM 2023 / 17 mars 2023

Tygvepor från VM blir nya produkter

Som ett led i Handbolls-VM:s hållbarhetsarbete skapas nya produkter i form av tygpåsar och gympapåsar av de överblivna tygveporna från mästerskapet i januari – i samarbete med Fabrikörerna i Angered, nordöstra Göteborg.

Under mästerskapet som avgjordes i Sverige under januari 2023 användes mängder av tyg för att bland annat klä in arenorna i de fem svenska värdstäderna Göteborg, Jönköping, Kristianstad, Malmö och Stockholm. Nu får tyget nytt liv.
– VM:s hållbarhetsarbete består av tre delar: Förberedelser tillsammans med våra värdstäder inklusive certifiering Hållbart evenemang, genomförande och uppföljning. Det sistnämnda innebär att golv, mål och bollar hamnar i landets handbollsföreningar – och att återbruka tygvepor från mästerskapet till tygpåsar och gympapåsar för bland annat skolungdomar. Det känns bra att materialet får ett nytt liv – och därmed även stötta verksamheten i Fabrikörerna Ekonomisk Förening. Bara det är hållbart i sig, säger Thomas Björn, hållbarhetsansvarig i Handbolls-VM 2023 herrar och damer.

Fabrikörerna är en ekonomisk förening som startades 2016 av bland andra flyktningar från Syrien. Kvinnor och män från främst andra kulturer arbetar, och i vissa fall arbetstränar på fabriken för att skapa en egen försörjning, träna på svenska språket och komma in i samhället.
– Vi är jätteglada för att Handbolls-VM valt att producera hos oss. Dels är det ju fantastiskt att ta vara på reklamveporna, spara på jordens resurser och förädla dem till en ny användbar produkt, dels bidrar det till att vi som socialt företag kan nå vårt syfte – att jobba för integration och anställa fler som står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Emma Persson, verksamhetsledare på Fabrikörerna Ekonomisk Förening.

Bland uppdragsgivarna finns Svenska Mässan, Göteborgs Stad och klädmärket Asket – och nu alltså även Handbolls-VM 2023 Sverige AB.

Tygpåsarna och gympapåsarna ska användas i verksamhet där handbollen vill hjälpa unga att hitta nya vägar in i handbollen, bland annat skolan.


Läs mer om Fabrikörerna här